loading

Vnímáme svět všemi smysly

„Vnímáme svět všemi smysly“ 

Název celoročního projektu Základní školy Benátky nad Jizerou, příspěvkové organizace.

Zrak, hmat, chuť, sluch a čich. Smysly, které používáme a přirozeně rozvíjíme od našeho narození prakticky každý den. Smysly, jejichž důležitost a nepostradatelnost pro fungování člověka v okolním světě si uvědomíme většinou, až když je ztrácíme nebo o ně přijdeme.

Tento celoroční projekt nás postupně zavede ke zkoumání smyslů jako takových, smyslových orgánů a jejich používání v životě. Děti s lehkou, středně těžkou a těžkou mentální retardací, s autismem a kombinovanými vadami se často opírají při poznávání okolního světa nejvíce právě o smyslové vjemy. Smysly jsou často jediným zdrojem jejich rozvíjení poznání. 

V měsíci září a říjnu se budeme věnovat podrobně ZRAKU.

Navštívíme oční optiku, 10. října si připomeneme světový den zraku.

Listopad a prosinec budeme poznávat svět podrobněji pomocí HMATU, zaměříme se na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Vyzkoušíme různé druhy masáží, pracovat budeme s přírodními materiály, které naše ruce promění v milé vánoční dekorace pro seniory.

Měsíce leden a únor budou patřit CHUTI, zejména prostřednictvím vaření. Společně s milými pozvanými hosty připravíme a ochutnáme tradiční jídla z různých koutů světa.

V březnu a dubnu o nás hodně uslyšíte, neboť se budeme zabývat SLUCHEM. Začátkem měsíce dubna si připomeneme Mezinárodní den ptactva (1. 4.), kdy se zaposloucháme do ptačího zpěvu. V tento měsíc si vás dovolíme pozvat na výstavu obrazů našich žáků, na kterých budeme pracovat v rámci tohoto projektu po celý školní rok.

Rozkvetlé měsíce květen a červen nás zavedou k čichovým buňkám, budeme se zabývat ČICHEM. Zapátráme, které vůně se nám jeví jako libé a které nám naopak nevoní vůbec. Pohybovat se budeme většinou v přírodě.

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018