loading

I. třída

Mgr. Hana Skoblíková - učitelka

Ivana Kubová - asistentka pedagoga

Výuka probíhá podle ŠVP „Škola v pohodě“ č. j. 70/2007 dle RVP ZV – LMP. 

Ve třídě je celkem 10 žáků – 3 dívky a 7 chlapců. Pracují ve skupinách podle ročníků. Přístup k nim je individuální s využitím klasických pomůcek, počítačů a tabletů. Zřetel je kladen na pracovní vyučování v předmětu Člověk a svět práce. Ten je zaměřen na rozvíjení motorických, manuálních a technických dovedností. K tomuto účelu je jim k dispozici i školní dílna. V rámci vyučování pracují také na školním pozemku.

Naši žáci se zúčastňují sportovních soutěží ve fotbale a vybíjené.

I.třída

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018

Logo školy