loading

I. třída

Mgr. Hana Skoblíková - učitelka

Ivana Kubová - asistentka pedagoga

Výuka probíhá podle ŠVP „Škola v pohodě“ č. j. 70/2007 dle RVP ZV – LMP a podle ŠVP Harmonická škola" č.j. 0321/2018 ZSB MB.

Ve třídě je 11 žáků - 6 dívek a 5 chlapců. Pracují ve skupinách podle ročníků. Přístup k nim je individuální s využitím klasických pomůcek a počítačů.

Zřetel je kladen na pracovní vyučování v předmětu Člověk a svět práce. Ten je zaměřen na rozvíjení motorických, manuálních a technických dovedností. K tomu účelu je jim k dispozici i školní dílna. V rámci vyučování pracují také na školním pozemku a ve cvičné kuchyni při přípravě pokrmů.

Naši žáci se zúčastňují kulturních akcí i sportovních soutěží ve fotbale a vybíjené. Třída uspořádala sportovní dopoledne Hýbeme se spolu" pro žáky z ostatních tříd.

 

1 .Třída

Novinky