loading

Charakteristika školy

Základní škola je umístěna v klidné části města v 1. patře ubytovny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Škola je velmi dobře dostupná pro žáky z okolních obcí a Benátek nad Jizerou. Školu tvoří čtyři třídy a odborné pracovny:  PC třída, cvičná kuchyň,  dílna, místnost na uskladnění materiálu, ředitelna, sborovna, šatna, koupelna, sociální zařízení, tělocvična - v pronájmu a školní pozemek.  Součástí školy je třída základní školy praktické a tři třídy základní školy speciální. V základní škole dle §16 odstavec 9 jsou žáci vzděláváni podle ŠVP "Škola v pohodě", "Škola v pohodě II.", "Škola pro život" a "Harmonická škola".

Výukové programy:

ŠVP - "Škola v pohodě" č. j. 70/2007 dle RVP ZV příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

ŠVP - "Škola pro život" č. j. 106/2012 dle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠVP - "Škola v pohodě II" č. j. 0360/2016 vypracováno dle RVP ZV, který stanovuje podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠVP - "Harmonická škola" č.j. 0321/2018 ZSB MB

Obsazení tříd:

I. třída - učitelka Mgr. Hana Skoblíková

II. třída - učitelka Bc. Jitka Krabsová

III. třída - učitelka Bc. Klára Kellerová

IV. třída - učitelka Bc. Libuše Drábová

Naše silné stránky

  • menší počet dětí ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče o děti, které to potřebují
  • individuální výchovně vzdělávací plány, sestavené podle potřeb jednotlivců
  • možnost asistenta a speciálních pomůcek
  • kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky
  • moderní prostředí a výukové prostory, odpovídající výchově a vzdělávání dětí
  • klidné, nestresující prostředí a pochopení pro problémy dětí i rodičůNovinky

Logo školy

02. 11. 2018