loading

IV.třída

 Libuše Drábová - učitelka

Světluše Serbusová - asistentka pedagoga 

 

Třídu IV. navštěvují žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením kombinovaným s dalšími vadami. Rozvíjíme jejich komunikační schopnosti, hrubou i jemnou motoriku. Snažíme se, aby naši žáci maximálně zvládali sebeobsluhu v rámci svého postižení a upevňovali si základní pracovní návyky. Důraz klademe na osvojení praktických činností spojených s každodenním životem. Učíme i základy trivia (čtení, psaní, počítání). Během výuky se snažíme vytvářet takové podmínky a atmosféru, aby se děti cítily bezpečně, dobře a prožívaly co nejvíce pozitivních zážitků.

Práce v hodině 4.třída

Novinky