loading

Školská rada

K posílení spolupráce mezi rodinou a školou by mělo přispět zřízení Školské rady Školská rada je důležitý orgán, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zástupci zřizovatele podílet se na správě školy. Působnost a pravomoci Školské rady stanoví nový školský zákon 561/2004.

K základním úkolům tohoto orgánu patří:

  • vyjadřovat se k návrhu Školního vzdělávacího programu a jeho realizaci
  • schvalovat Výroční zprávu o činnosti školy
  • schvalovat Školní řád
  • schvalovat pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků
  • podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednávat inspekční zprávu České školní inspekce
  • podílet se na návrhu rozpočtu na další školní rok
Školská rada:
  • zástupce zřizovatele: Mgr. Radek Dostál
  • zástupce rodičů: Ivana Číčová
  • zástupce pracovníků školy: Bc. Jitka Krabsová
Novinky

Logo školy

02. 11. 2018