loading

III. třída

Soňa Svobodová Šoltesová - učitelka

Taťána Mohelníková - asistentka pedagoga  

Naše třída je třídou speciální. Vzdělávají se v ní žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Vzhledem ke krátké pozornosti žáků zde probíhá individuální výuka dle schopností a možností každého dítěte. Denní režim je strukturován do bloků, kdy se střídá práce u stolu a relaxace, hra.

 Podle ŠVP Škola pro život 1. díl se vzdělává jeden žák a podle ŠVP Škola pro život 2.díl se vzdělává žáků 5.

 

III.třída

Novinky