loading

Dokumenty

  • Školní řád
  • Protokol sexuality
  • Žádost o slovní hodnocení
  • ŠVP - "Škola v pohodě" č. j. 70/2007 dle RVP ZV příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
  • ŠVP - "Škola pro život" č. j. 106/2012 dle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální
  • ŠVP - "Škola v pohodě II" č. j. 0360/2016 vypracováno dle RVP ZV, který stanovuje podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Tyto dokumety jsou ve škole k nahlédnutí.
Novinky

Logo školy

02. 11. 2018