loading

Tam, kde zvířata pomáhají

Soužití se zvířaty je známo už velice dlouho. Pomocí zvířat lze ovlivnit tělesné i duševní obtíže člověka. V dnešní době, kdy lidstvo nalézá dávno objevené, jsme překvapeni genialitou těchto metod, které vycházejí z jejich přirozenosti.

Navázali jsme spolupráci s organizací „Tam, kde zvířata pomáhají z. s.“

Smyslem organizace je rozšířit povědomí o canisterapii a dalších formách terapie za pomoci zvířat. Canisterapie je podpůrná terapie za pomoci psů.

Canisterapie je podpůrná metoda ucelené rehabilitace, kterou lze spojit i s jinými terapiemi (muzikoterapie, arteterapie,  hipoterapie atd.). Jedná se tedy o motivačně a léčebně zaměřený kontakt člověka se zvířetem –  psem. Rozvíjí jemnou motoriku. Výrazně zvyšuje slovní i mimoslovní komunikaci. Ovlivňuje schopnost prostorové orientace. Zvyšuje koncentraci. Motivuje k pohybu, hrám apod.

Canisterapie pomáhá psychicky strádajícím, tělesně či mentálně postiženým osobám při rehabilitaci. U autistů plní pes při dlouhodobém působení funkci prostředníka mezi nemocným a okolním světem. U osob s postižením neexistuje věkové omezení – pejsek pomáhá malým kojencům stejně jako seniorům a to jak v domácím prostředí, tak i v různých zařízeních.

Fyzický kontakt člověka se psem napomáhá:

  • K psychickému uvolnění, prohloubení sociálního cítění a rozvoji citové složky, zájmu o dění okolo sebe; duševní rovnováze a motivaci.
  • K procvičování koncentrace, paměti, orientace v prostoru; rozvíjení jemné i hrubé motoriky.
  • K uvolnění spastických stahů svalstva, ale i k relaxaci díky vnímání energie od psa. Je zajímavé, že hřejivé teplo polohujícího psa – na rozdíl od termoforu - proniká až do hloubky svalů.
  • K rozvoji rozumových schopností (cíleně zaměřená hra, rozšiřování slovní zásoby).
  • Příznivě působí na psychomotoriku našich žáků, na zlepšení myšlení, paměti a komunikace.

Canisterapie je u našich žáků velmi oblíbená, protože její výsledky jsou zřejmé.

Novinky