loading
Základní škola
Benátky nad Jizerou,
příspěvková organizace

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

07. 05. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

Ministerstvo školství mládeže a sportu vydalo dne 2. května 2020 Metodický pokyn Ochrana zdraví a provoz základních a středních škol v období do konce června 2020.

(dokument naleznete také na webových stránkách školy – věnujte pozornost straně 8)

V souvislosti s tímto dokumentem bych Vás chtěla informovat o důležitých opatřeních, které se týkají provozu naší školy. Na základě vydaného metodického pokynu zůstává naše škola uzavřena a do 30. června 2020 bude pokračovat výuka na dálku.

Žáci budou i nadále dostávat úkoly poštou.

 ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

 

Mgr. Jitka Krabsová

Nařízení vlády

25. 03. 2020

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Vážení rodiče, dle pokynů MŠMT budou základní školy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona do 30. 6. 2020 uzavřeny.

  Další informace naleznete v tomto dokumentu: http://www.zs-benatky.cz/uploads/Ochrana%20zdrav%C3%AD%20a%20provoz%20z%C3%A1kladn%C3%ADch%20%C5%A1kol.pdf

 

Vážení rodiče, milí žáci I. třídy,

předpokládáme, že období karantény bude dlouhé, a tak vám úkoly budou posílány poštou. Je to z těchto důvodů: nedostupnost informačních technologií a tím nemožnost zpětné vazby, kontroly. Také je vás menší počet – 11. Většina z vás nemá připojení k internetu, chytrý telefon, skype, tiskárnu apod.

Budou vám zasílány úkoly – většinou pracovní listy zhruba 1x za 14 dní. Tyto pracovní listy si zakládejte, odevzdáte je pak paní učitelce ke kontrole.

Nebojte se, soustředíme se hlavně na český jazyk a matematiku, ti menší na čtení, psaní, počítání.