loading

Poklad a buřty

19. 11. jsme využili krásného slunečného počasí a vydali jsme se na poslední pěší výlet v tomto roce. Putovali jsme podél řeky Jizery, všímali jsme si podzimních změn v přírodě. Výlet jsme zakončili na dětském hřišti na břehu Jizery, kde jsme si opekli vuřty, a našli poklad- plnou truhličku čokoládových penízků.

Poklad s buřty

Novinky