loading

Mikulášská návštěva ze ZŠ Pražská Benátky n.J.

Začátkem měsíce prosince navštívili naši školu Mikuláš, čerti a andělé. Děti se na setkání moc těšily a připravily si pro ně básničky a písničky. Jako první se seznámil s dětmi Mikuláš a poté čerti s anděly.  Děti jim postupně přednášely básničky, za které je andělé odměňovali. Někteří odvážlivci se přišli podívat na čerty blíž a měli možnost si je také pohladit. Setkání se nám všem moc líbilo. Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Kláře Rákosníkové a žákům 9.tříd ze ZŠ Pražská za příjemnou návštěvu.

Mikuláš, čerti, andělé

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018