loading

Laboratorní práce

Nejstarší žáci si připravili jednoduché pokusy se změnami skupenství vody a zkoumali teplotní podmínky, při kterých k těmto změnám dochází. Výsledky si pečlivě zapisovali nebo zakreslovali do myšlenkových map. V rámci kooperativního učení jsme pak dále spolu s dětmi z praktické třídy pokračovali v praktických fyzikálních pokusech s vodou a ledem. Zkoušeli jsme svou přesnost při přelévání a odměřování vody v různých nádobách, vyvažovali jsme vodu ledem a všímali si nepoměru velikosti v pevném a kapalném stavu. Jednotlivé výsledky pozorování a měření jsme se učili zaznamenávat pomocí piktogramů.

Laboratorní práce

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018