loading

Vernisáž výstavy kreseb Martina Dufka, žáka školy

V pondělí 24.4.2017 jsme uspořádali první ročník vernisáže k výstavě kreseb jednoho z našich žáků, abychom poukázali na jeho talent. Martin Dufek je žákem 9. ročníku naší školy, kreslení ho baví, jak sám říká, již od osmi let. V současné době se zabývá kresbami ornamentů a různých geometrických obrazců, ve kterých využívá osovou souměrnost a kombinace pestré škály barev. Jeho snem je v budoucnu projektovat karosérie aut. 

Výstava Martinových prací, která potrvá do 31.5.2017 v prostorách vstupní haly restaurantu Bílý páv, se týká projektu naší školy „Žijeme tu s vámi“. 

Tento celoroční projekt si klade za cíl propojit vzájemně svět handicapovaných dětí s naším běžným, takzvaně normálním.

Vernisáž k výstavě zahájila paní ředitelka ZŠ 17.listopadu představením projektu a Martinových prací. Následovalo hudební vystoupení Aničky Vitouškové, která si pro diváky připravila několik skladeb na zobcovou flétnu. Následovala krátká performance žáků praktické a speciálních tříd. Děti předvedly divákům pomocí hry světla a stínu, tedy stínového divadla, základní dominanty našeho města a život v něm.  Nechyběla řeka Jizera, která umožňuje našim občanům nejrůznější sportovní vyžití, také renesanční zámek s hvězdářem Tycho Brahe, městská knihovna nebo základní umělecká škola.

Děti také na závěr seznámily diváky s novým logem naší školy, symbolizujícím porozumění a respekt k odlišnostem v lidské společnosti. 

Po divadelním představení měli návštěvníci možnost detailně si prohlédnout nejen Martinovy obrazy a pohovořit s ním osobně, ale také zhlédnout fotografie žáků naší školy, které se vztahovaly ke zmíněnému projektu. Dále si mohli zblízka prohlédnout a vyzkoušet práci s vlastnoručně vyrobenými pomůckami v Montessori stylu, se kterými běžně pracují naše děti ze speciální třídy. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem milým, malým i velkým, návštěvníkům, kteří si našli čas a přišli nás podpořit. Náš dík patří jmenovitě také panu Pavlu Houdkovi, který celou akci umožnil a podporoval. 

Věříme, že jste si odnesli pohodu, lásku a pocit pospolitosti. 

"Žijeme tu s vámi" a žijeme s vámi rádi. Děkujeme. 

Vernisáž výstavy M.Dufka

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018