loading

Setkání se smyslem HMAT

„Milá babičko, tečka. Posílám Ti křečka, tečka…“

Znáte?

My ano. Touto dětskou říkankou jsme zahájili další část našeho projektu „Vnímáme svět všemi smysly“, tentokrát na téma HMAT.

Wikipedie říká: „Hmat nám pomocí receptorů v kůži umožňuje získávat informace o bezprostředním okolí.“

Naši učitelé, vychovatelé a asistenti přeložili tuto definici do nám srozumitelného jazyka, do jazyka hry.

Spolužáci z „praktické třídy“ psali prstem na naše záda říkanku z úvodu tohoto článku. Nebojte se, to, že křeček škrábe a kouše, znázornili příjemnými dotyky.

A pokračovali jsme dále. Každý z nás našel obrázek, na kterém byla namalovaná např. ryba, sluníčko, strom, houba nebo sněhulák, a nechal si ho nakreslit na záda. Přitom jsme se hodně nasmáli, největší problémy totiž měli ti z nás, kteří byli lechtiví.

O tom, že hmat nahrazuje oči u lidí, kteří nevidí, něco víme. Máme spolužáka, který je slepý a ten hmat využívá dokonale.

Nezůstalo jen u psaní a malování na zádech. Do školy jsme pozvali člověka, který musí mít velký cit v konečcích prstů, protože masíruje lidi a zbavuje je tak bolesti – paní Pavlu Ossendorfovou.

S ní jsme si pomocí dotykových míčků a kartáčků zahráli na cestování po našich zádech. Ze stanice Levý a Pravý Ledvinov jsme projížděli stanicí Páteřov, lehce obkroužili zastávky Lopatkov jedna a Lopatkov dvě, projeli stanicí Krčkov a vrátili se stejnou cestou zpět. Samozřejmě, že jsme masáže neprováděli sami, ale ruce zkušené odbornice.

Ti, kteří se nezúčastnili „cestování“, si pomocí masážních rukavic a kartáčků vyzkoušeli citlivost svých bosých chodidel.

Čemu ale nikdo neodolal, byl dotykový chodník. Jsou to čtverce z umělé hmoty, které mají výplně z různých materiálů. Naboso jsme přecházeli přes koberce, kuličky, molitan, dřevěnou desku, dlaždici, pytlovinu a výlisky odlišných tvarů. Chodidly jsme se dotýkali materiálů, které v nás vyvolávaly příjemné pocity, ale také výplní, které jsme raději přešli velice rychle.

Na závěr jsme skončili v bazénku plném relaxačních míčků. To se nám líbilo nejvíce.

Hmatem a dotyky s jakýmkoliv materiálem si rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku. Bezprostředním dotykem s člověkem vyjadřujeme svoji radost, dobrou náladu, jsi můj kamarád, to se mi líbí, chci ti něco říct.

Dojde-li u nás ke změně, může to znamenat, že mám trápení, smutek, starost, bolest. I to má řešení. Stačí mít vedle sebe kamaráda, který napíše: „Milá babičko, tečka. Posílám Ti křečka... .“ Ale to už přeci znáte.

za ZŠ speciální

L.Doležalová

HMAT

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018