loading

Potravinová panenka

V návaznosti na besedu o zdravé výživě s paní Takačovou-Šnajdrovou jsme se učili třídit potraviny podle jejich výživové hodnoty a dopadu na naše zdraví. Děti měly za úkol poznávat a pojmenovávat jednotlivé potraviny, se kterými se běžně setkávají. Tyto jsme pak roztřídili do jednotlivých skupin a vytvořili tak jakousi pyramidu zdravé výživy. Výstupem byla potravinová panenka, kterou jsme vyvěsili ve škole, a která dětem ukazuje a navádí je ke zdravému stravování.

Potravinová panenka

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018