loading

Ovoce, zelenina a mléko do škol

ŠKOLNÍ PROJEKT EROPSKÉ UNIE „OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL“

 

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol je evropský projekt podpory zdravé výživy. Čerstvé ovoce a zeleninu, ale i ovocné a zeleninové šťávy dostávají žáci základních škol zdarma.

Jako doplňkový program firma Bovys poskytuje školám a žákům komplexní servis a dodávku mléčných výrobků podporovaných Evropskou unií v rámci programu Mléko pro evropské školy. Cílem podpory spotřeby mléčných výrobků je snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí. Tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond s podporou EU.

V rámci projektu mají žáci možnost ochutnat mléko, sýry a jiné produkty z mléka. A stejně tak exotické ovoce a zeleninu, se kterou se běžně nesetkávají.

 

 
 
Novinky