loading

Muzikoterapie

Projekt „Vnímáme svět všemi smysly“ nás zavedl k tématu sluchu. V rámci něj jsme absolvovali muzikoterapii pod vedením paní Jany Laubové . Program muzikoterapie měl několik bodů, které si děti užily. Nejprve si děti vybraly z nabídky netradičních bicích nástrojů. Tím vznikl originální orchestr. Děti se střídaly v roli dirigenta, který měl za úkol řídit hlasitost zvuků.  Po té děti okouzlila hra na u nás nepříliš známý nástroj sundrum. Mohly si vyzkoušet samy intuitivní hru pomocí silikonových paliček na tento nástroj, který vydává velmi příjemný zvuk. Po těchto takřka meditativních chvilkách se pod našima rukama rozezněly rytmické bubny djembe. Na závěr jsme si zahráli na zvonky. Dětem se muzikoterapie moc líbila a těšíme se na další setkání.

Muzikoterapie březen 2018

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018