loading

Listopad 2018 - Právo na svůj volný čas

V rámci celoročního projektu naší školy Dětská práva jsme s dětmi otevřeli téma „Máš právo na svůj volný čas“.

Hovořili jsme o využití jejich volného času, o tom, co rádi dělají a čemu se věnují buďto sami, nebo s kamarády. Zamýšleli jsme se také nad hrou, kterou je jejich čas převážně vyplněn. Zkoušeli jsme hrát hru bez jakýchkoli pravidel a následně s pravidly. Díky této zkušenosti jsme se snažili v širším slova smyslu porozumět tomu, proč jsou pravidla tolik důležitá i v životě. V neposlední řadě jsme trénovali přiměřenou reakci na prohru, ale i výhru.

Eva Sochová

Právo na svůj volný čas

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018

Logo školy