loading

Keramika listopad

V rámci projektu Vnímáme svět všemi smysly, tentokrát na téma „Hmat“, navštívilo 10 žáků ze speciálních tříd keramický ateliér PaedDr. Jany Rejzlové „U Matouše“.

Keramika nabízí všemožné poznání, rozvíjí člověka v mnoha směrech. Umožňuje mu získat manuální zručnost, rozvinout estetické vnímání, ale i nabýt sebedůvěru ve vlastní tvorbu.

Co získají děti tzv. arteterapií zaměřenou na keramiku? Zapojí vlastní fantazii a svou pozornost zaměří na kreativní činnost s viditelným výsledkem. Zklidní mysl. Rozvíjí jemnou motoriku a zručnost. Naučí se základy práce s hlínou. V neposlední řadě se seznámí s novými lidmi.

S pomocí Jany (toto oslovení si můžeme dovolit, protože jsme ateliér a Janu již několikrát navštívili) jsme vyráběli velké zvonky.

Potřebovali jsme keramickou hlínu, podložky, houbičku, vodu, špejli, vykrajovátka, šlikr (hliněné lepidlo), nůž, váleček, krajku.

Nejprve jsme na plátýnko namačkali kousky hlíny, uhlazovali ji prsty, vyváleli válečkem, plát jsme otočili, znovu pečlivě uhladili a vyváleli, aby nevznikly vzduchové bubliny. Plát jsme ořízli nožem do tvaru obdélníku, přiložili krajku, pováleli válečkem a tak nám na plátu hlíny vznikla krásná struktura textilie – krajka. Při spojení kratších stran k sobě, nám vznikl válec. Vrchní strany válce jsme mačkáním, uhlazováním, poplácáváním, spojili a tvar zvonku byl na světě. Někdo ho dozdobil, vyryl špejlí vločky, vypíchal tečky, poškrábal. Vykrojil z hlíny např. hvězdičku, namazal ji šlikrem, pečlivě přimáčknul. Zbývalo vyválet váleček – ucho a přilepit ho.

Dětem práce odsýpala od ruky, ze zvonku měly velikou radost. Zbývá zvonky vypálit a naglazovat.

Těšíme se, až nám Jana zvonky přiveze.

Keramika 2017

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018