loading

Celoroční projekt "Dětská práva"

Na školní rok 2018/2019 jsme pro žáky naší školy připravili celoroční projekt na téma Dětská práva. Vycházeli jsme z publikace Nadace Naše dítě2001 „Slabikář dětských práv“.

Dětská práva jsou v dnešní době často diskutovaným a neopominutelným tématem  všech vyspělých demokratických zemí. Každé dítě by mělo o svých právech minimálně vědět, nebo v případě našich žáků v režimu speciálního vzdělávání s nimi být na své mentální úrovni alespoň seznámen. Ruku v ruce s právy jdou také povinnosti dětí a jejich zodpovědnost. Tomuto přidruženému tématu se v našem celoročním projektu budeme věnovat samozřejmě také.

Měsíc listopad: Právo na svůj volný čas

Hovořili jsme s dětmi o využití jejich volného času, o tom, co rádi dělají a čemu se věnují buďto sami, nebo s kamarády. Zamýšleli jsme se také nad hrou, kterou je jejich čas převážně vyplněn. Zkoušeli jsme hrát hru bez jakýchkoli pravidel a následně s pravidly. Díky této zkušenosti jsme se snažili v širším slova smyslu porozumět tomu, proč jsou pravidla tolik důležitá i v životě. V neposlední řadě jsme trénovali přiměřenou reakci na prohru, ale i výhru.

Eva Sochová

Právo na svůj volný čas

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018

Logo školy