loading

Canisterapie 2017

Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Tuto „léčbu duše psí láskou“ využívají žáci naší školy, žáci s diagnózami lehké, střední a těžké mentální postižení, Downův syndrom, autismus, postižení více vadami.

Hlavním přínosem canisterapie je kontakt a hra se zvířetem, uvolnění a zklidnění, zlepšení sebevědomí, komunikativních a motorických schopností člověka.

Děti si ze svého pohledu se psy hrají – vodí je, dávají jim povely, schovávají jim předměty, učí je překonávat překážky, plnit specifické úkoly, například přinést klíče, mobil, zakutálené mince. Přitom rozvíjí smysly, verbální i neverbální komunikační dovednosti, výslovnost, jemnou i hrubou motoriku, prostorovou orientaci, sociální cítění, apod.

  1. 11. do naší základní školy přijel tým canisterapeutek z Nadačního fondu canisterapie se speciálně cvičenými pejsky Betty, Molly a Any.

Děti pomocí zraku popisovaly jednotlivé části psa – ucho, čumák, nohy, drápky, břicho,… Napodobovaly zvuky psa, rozpoznávaly zdroje zvuku, snažily se porozumět jednotlivým psím povelům, dávaly povely psům, rozvíjely sluchové vnímání.

Hmatem určovaly, jednotlivé části psa, zjišťovaly, jaké části psa jsou studené, teplé, suché. Poznávaly typy srstí, sledovaly dýchání psa a nakonec dávaly povely psům dotykem, čili beze slov.

Jemnou a hrubou motoriku i pohybové schopnosti děti procvičovaly tak, že psům oblékaly, zapínaly a rozepínaly signální vesty, připínaly a odepínaly obojky a vodítka, uchopovaly pamlsky a granule, psy hladily, krmily, kartáčovaly, vodily.

Děti rozvíjely i rozumové schopnosti. Zapamatovaly si jména psů, uměly se představit, viděly, čím se psi krmí, jaké jsou potřeby a pomůcky psa. Pozorovaly chování psů a tím nevědomky zvyšovaly dobu soustředění.

Chlapci a děvčata projevovali psům něžnosti, relaxovali, vnímali teplo psího těla, rozlišovali dech psa od vlastního při technice zvané polohování.

Dozvěděli se, že pes může být veselý, smutný, má radost, ale také, že pes může být nemocný, může ho něco bolet. Poznali, že když se budou o psa dobře starat, mít ho rádi, neubližovat mu – netahat ho za uši, ocas, bude jim pes dobrým kamarádem.

Canisterapie 2017/2018

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018